Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η απώλεια της στιγμής της ζωής
Η μεγαλύτερη τέχνη είναι η διαρκής εγρήγορση.

Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η απώλεια της στιγμής της ζωής.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η επίγνωση της ύπαρξης.

Η  μεγαλύτερη σοφία ανήκει σ’ εκείνον που ξέρει να περιμένει 
χωρίς να ζορίζει τίποτα. 
Να περιμένει να αποκαλυφθεί το καθετί στο δικό του χρόνο 
και με τον δικό του τρόπο.