Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Το μάθημα της Απώλειας


 
 Αν η ζωή

είναι  ένα  σχολείο,

η  Απώλεια

είναι  ένα βασικό μάθημα

του  σχολικού  προγράμματος.